Perşembe , Haziran 13 2024

Zülkarneyn

Neydi?

Zülkarneyn Kuran-ı Kerim’de bahsi geçen ancak peygamberliği konusunda kesin bir hüküm bulunmayan bir kimsedir. Adı çift boynuz olarak anlamlandırılmaktadır.

Gücü ve iktidarı sembolize eden çift boynuzlu bir kask taktığı rivayet edilmektedir.

Kuran-ı Kerim’de Kehf Suresi 84 ila 98. ayetler arasında geçmektedir.

Kehf Suresi 18:83-98

18:83 Sana, iki nesil kadar yönetime sahip olan kişiden sorarlar. De ki, “Size ondan bir öğüt ve hatırlatma aktaracağım.”
18:84 Biz ona yeryüzünde yönetim gücünü ve her türlü imkanı verdik.
18:85 Nitekim, o bir yol izledi.
18:86 Uzak batıya varınca güneşi büyük bir okyanusta batar buldu ve orada bir topluluk ile karşılaştı. “Ey İki Nesil Sahibi, dilersen onları cezalandır, dilersen onlara iyi davran,” dedik.
18:87 Dedi ki, “Kim haksızlık ederse onu cezalandıracağız, Rabbine döndürülünce de onu görülmemiş bir cezaya çarpacaktır.”
18:88 “İnanıp erdemli davranana gelince, ona güzel bir ödül vardır. Ona kolaylık göstereceğiz.”
18:89 Sonra bir yol tuttu.
18:90 Uzak doğuya varınca, güneşi, kendilerini güneşten koruyacak herhangi bir şeye sahip olmayan bir topluluk üzerine doğar buldu.
18:91 İşte böyle… Onun her bulduğunu tamamıyla biliyorduk.
18:92 Sonra yine bir yol tuttu.
18:93 İki seddin arasına varınca, ötesinde, nerdeyse söz anlamayan bir topluluk buldu
18:94 Dediler ki, “Ey İki Nesle Sahip Olan (Zül Karneyn), Yecuc ve Mecuc yeryüzünde kötülük işliyorlar. Bizimle onların arasında bir engel koyman için sana bir vergi ödeyebilir miyiz?”
18:95 Dedi ki, “Rabbimin bana verdikleri daha iyidir. Bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına bir duvar kurayım.”
18:96 “Bana demir kütleleri getirin.” Her iki barikatın arasını doldurunca, “Üfleyin!,” dedi. Onu bir ateş haline sokunca da, “Getirin, üstüne erimiş bakır dökeyim,” dedi.
18:97 Artık onu ne aşabildiler, ne de delebildiler.
18:98 “Bu, Rabbimden bir rahmettir,” dedi. “Rabbimin belirlediği an gelince onu paramparça eder. Rabbimin sözü gerçektir.”

Ne oldu?

Oğuz Kağan, Zülkarneyn midir?

 1. Zülkarneyn:
  • Zülkarneyn’in adı “iki boynuzlu” anlamına gelir.
  • Kuran’da detaylı bir şekilde anlatılan hikayesinde bu çift boynuzlu kask konusu spesifik olarak geçmez.
  • Zülkarneyn’in hikayesi, genel olarak egemenliği, gücü ve adalete olan bağlılığı vurgular. Ancak onun fiziksel özellikleri veya giyim tarzıyla ilgili detaylı bilgi verilmez.
 2. Oğuz Kağan:
  • Oğuz Kağan destanlarında, Oğuz Kağan’ın çift boynuzlu bir kask taktığı görülür. Bu onun kahramanlık, liderlik ve önderlik niteliklerini sembolize etmektedir.
  • Çift boynuzlu kask, Oğuz Türkleri’nin kültüründe önemli bir semboldür. Kahramanlık destanlarındaki anlatılarda Oğuz Kağan’ın güçlü, kahraman bir lider olarak tasvir edilmesinde rol oynar.

Her ikisinin de çift boynuzlu kaskları; kahramanlık, liderlik, güç ve otorite gibi özellikleri sembolize eder. Ancak, bu sembollerin anlamları eş olsa bile yaşadıkları dönemleri hakkında kesin bir bulgu bulunmamaktadır.

About neydinoldu