Perşembe , Haziran 13 2024

Kuran-ı Kerim

Kuran-ı Kerim’de Cenaze Namazı

Neydi? Kuran-ı Kerim’de cenaze namazı ile ilgili şu ayet göze çarpmaktadır ve bu ayetten cenaze namazı için çıkarım yapılabilmektedir. Ne oldu? Ayet Tevbe Suresi 84’tür. Burada Allah, şu şekilde peygamberimize vahyetmektedir. Velâ tusalli ‘alâ ehadin minhum mâte ebeden velâ tekum ‘alâ kabrih(i)(s) innehum keferû bi(A)llâhi verasûlihi vemâtû vehum fâsikûn(e)* Bazı alimlerimizin tercümeleri: …

Read More »

Zülkarneyn

Neydi? Zülkarneyn Kuran-ı Kerim’de bahsi geçen ancak peygamberliği konusunda kesin bir hüküm bulunmayan bir kimsedir. Adı çift boynuz olarak anlamlandırılmaktadır. Gücü ve iktidarı sembolize eden çift boynuzlu bir kask taktığı rivayet edilmektedir. Kuran-ı Kerim’de Kehf Suresi 84 ila 98. ayetler arasında geçmektedir. Kehf Suresi 18:83-98 18:83 Sana, iki nesil kadar yönetime …

Read More »