Pazartesi , Temmuz 15 2024

Gezi

Dizi Kuşağı – Ötzi The Iceman

NEYDİ? Ötzi The Iceman 1. Bölüm-Dağda 1991 kışı… Schnalstal/Val Senales Vadisi’nde kar en şiddetli haliyle yağarken, kar hışırtıları arasında yürüyoruz. Rüzgar ardımızda, yüzümüze vurmaması büyük şans… Bir yandan nefes alışlarımızı dengelemeye çalışırken diğer yandan soğuk havanın ciğerlerimize kadar nüfuz etmesi zorluklar oluşturuyor. Bir an duraksıyoruz. Gezgin adam Sally tökezliyor ve …

Read More »

Öğretiden Dine Budha ve Budhizm

NEYDİ? Doğduğu yer Hindistan yaygın görüldüğü yerler ise Çin,Avustralya,Nepal’dir. Milattan önce 560 -480 tarihleri arasında yaşamış ve kendi öğretilerini oluşturarak bir din kurmuş kişioğlu… Uzakdoğu’da yaşamış ve bölge insanları üzerinde derin izler bırakmış bir zat… Zengin ve soylu bir aileden gelmekte idi. Babası Prensliklerden birisinde zengin ve şatafatlı bir yaşam …

Read More »

Eşsiz Habitat – Amazon

NEYDİ? Güney Amerika’nın kuzeyinde… Adını yerli dilinden alan, nehir debisi en yüksek ve yeryüzünde suyu en bol olan nehir… Maranon, Amazon’un ana kaynak kolu, Peru And dağlarında 5500 metre yükseklikten doğar. Suyunun debisi her zaman yüksektir. Çok eğimli bir vadide hızla akarak Amazon çukur ülkesine girer ve burada, denizden yüksekliği …

Read More »

Türk Boyları Serisi – Kaşkaylar

NEYDİ? KAŞKAYLAR, İran’ın güneyinde, Fars bölgesinde, yarı göçebe olarak yaşayan Türk kolu… MENŞEİ Fuat Köprülü-Ziya Gökalp gibi usta tarihçiler tarafından; Oğuz Türklerinden olduğu ileri sürülmektedir. Tarihi araştırmacıların bir bölümü de Kaşkaylar’ın Akkoyunlu Devleti’nden kalanlar olduklarını söyler. DİLLERİ Dilleri, Azerbaycan Türkçesi’nin bir koludur. Sayılarının aşağı yukarı 1750000 (Bir milyon yedi yüz …

Read More »

Gizemli Gize Piramitleri

NEYDİ? Keops, İsa’dan Önce 2620 ve 2480 seneleri arasında hüküm sürmüş sülalenin dördüncüsü olanların ikinci firavunudur. Hükümdarlığı 23 sene sürmüştür. Yaşadığı dönemde Kahire yöresinde Gize’ de içerisinde üç mezar odası bulunan bir piramit yaptırmıştır. Keops’un piramiti Dünyadaki anıt mezarların en büyüğüdür. Yüksekliği 147 metre Çevre uzunluğu ise 227 metredir. Kefren, …

Read More »

Issız Gölde Issız Adalar “Ahdamar/Akdamar Adaları”

Neydi? Ahdamar veya Akdamar Adaları; Türkiye’nin doğusunda, birçok insan tarafından içdeniz olarak kabul edilen Van Gölü’nde bulunan ve gölün güneydoğu bölümünde uzanan, kıyıdan 4 Km kadar uzaktaki iki adadır. Ada boyu 1000 metre kadardır. Bu adalara ilk yerleşimlerin İsa’dan sonra  4. yüzyılda olduğu burada yapılan çalışmalarda elde edilen buluntulardan anlaşılmaktadır. …

Read More »