Perşembe , Haziran 13 2024

Kuran-ı Kerim’de Cenaze Namazı

Neydi?

Kuran-ı Kerim’de cenaze namazı ile ilgili şu ayet göze çarpmaktadır ve bu ayetten cenaze namazı için çıkarım yapılabilmektedir.

Ne oldu?

Ayet Tevbe Suresi 84’tür. Burada Allah, şu şekilde peygamberimize vahyetmektedir.

Velâ tusalli ‘alâ ehadin minhum mâte ebeden velâ tekum ‘alâ kabrih(i)(s) innehum keferû bi(A)llâhi verasûlihi vemâtû vehum fâsikûn(e)*

Bazı alimlerimizin tercümeleri:

Elmalılı Meali (Orijinal):

Ve içlerinde ölen birinin ebedâ namazını kılma ve kabrinin üzerinde durma, çünkü onlar Allahı ve Resulünü tanımadılar ve kâfir olarak can verdiler.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali:

Onlardan ölen biri üzerine asla dua etme; böyle birinin mezarı başında da durma. Bunlar Allah’a ve resulüne nankörlük ettiler ve yoldan sapmış olarak ölüp gittiler.*

İngilizceye tercümesi:

And never pray for one of them who dieth, nor stand by his grave. Lo! they disbelieved in Allah and His messenger, and they died while they were evil-doers.*

Almanca Tercümesi:

Und betet niemals für einen von ihnen und steht nicht an seinem Grab. Wahrlich, sie glaubten nicht an Allah und seinen Gesandten und starben, als sie Übertreter waren.

About neydinoldu

Check Also

Din Bilgini Hümanist – “Desiderius Erasmus”

NEYDİ? Aslen “aşağı diyarlı” yani Hollandalı olan Erasmus 1466-1536 yılları arasında yaşamış ve çevresine ve …