Pazartesi , Temmuz 15 2024

Öğretiden Dine Budha ve Budhizm

NEYDİ?

Doğduğu yer Hindistan yaygın görüldüğü yerler ise Çin,Avustralya,Nepal’dir.

Milattan önce 560 -480 tarihleri arasında yaşamış ve kendi öğretilerini oluşturarak bir din kurmuş kişioğlu… Uzakdoğu’da yaşamış ve bölge insanları üzerinde derin izler bırakmış bir zat…

Zengin ve soylu bir aileden gelmekte idi. Babası Prensliklerden birisinde zengin ve şatafatlı bir yaşam sürerken, Budha bunun aksine dış dünyaya açılıyor, bölgedeki herkese derin bir sevgi ve şefkat gösteriyordu. O sırada, Ganj boylarında yaşayan racalar birbirleriyle savaş halindeydiler.

Kast sisteminin en yoğun zamanlarında halk tekdüze sınıflara ayrılmıştı. Brahmanlar, kendilerini her sınıftan üstün görüyorlardı. Halkın içerisinde bulundukça Budha yaşamın farklı yönlerini görmekte, ailesinin korumacı şatafatlı hayatından farklılıkları birebir gözlemlemekteydi. Duygusal yapısından dolayı yaşlı insanların derdiyle dertleniyor, fakirlerin açlık ve sefaletleriyle içine kapanıyordu. O dönemlerde evlenmiş bir de çocuğu olduğu halde, bu kapıldığı buhran ve duyduğu üzüntülerden kurtulmak, ruhunu dinlendirmek için her şeyi geride bırakmaya karar verdi ve sessizce evinden ayrıldı.

Budha “Ermiş” anlamını taşır.

Süslü elbiselerini çıkardı. Dünyanın her türlü bağlarından kurtulmuş olarak bir süre Brahmanların öğütlerini dinledi. Yalnızlığa çekildi. Orada oruç, açlık ve uykusuzlukla geçen bir hayata başladı.

Bir süre sonra yaptıklarının sadece kendisine zarar verdiğini düşünerek bu yaşayıştan vazgeçti. Arayış halinde geçen hayatı Neranca ırmağı kıyısında uykuya daldıktan sonra iyice değişti. Gördüğü rüyaların etkisinde kendisini kutsal addetmeye başladı. Çevredeki insanlar da bu içine kapanık iyilik öğütleyen kişiye kutsal eren anlamında budha adını taktılar.

Kast sistemine karşı çıktı.

Fakirle fakir oldu.

Paylaşımı öngördü.

Herkes eşittir.

Hayvanlar ve tüm canlılar değerlidir.

Dünya kötülük üzerine kurulmuştur.

Dünyada kötülükler içerisinde iyi olmak erdemdir.

Elem ve dertlerle mücadele ve azim insanı nirvanaya ulaştırır. Nirvana zirvedir ve insan bu olgunluğa erişebilmelidir.

Ahlak kuralları öğretileri ile tanınmıştır.

Ahlaki öğretilerini belli bir kesime yaydıktan sonra 84 yaşında ölmüştür.

Başlangıçta dini değer olarak Tanrısızlığı benimsemektedir. Ancak zamanla Budha Tanrılaştırılmıştır.

Heykeller altın kaplama ile yapılmaktadır, Budha’nın zenginliğinin manevi özünden kaynaklandığını tasvir etmeye çalışmışlar.

NE OLDU?

Mahabodi tapınağını ziyaret bu inanç sahipleri için haç ifadesi taşımaktadır. Zirve nokta anlamını yüklemişler.

Hindistanda ortaya çıkmış, Çin, Tibet ve Avustralya’da yayılmıştır. Zamanla Budha Tanrısallaştırılmıştır. Dünya üzerinde 450-500 milyon arası bu inancı benimsemiş insan mevcuttur.

Boudha Stupa – Nepal’de Dünya’nın en büyük Buda Tapınağı


Belli Başlı sözleri :

«Hayvanları kurban diye boğazlayacağınıza, zavallıları serbest bırakın; istedikleri yere gitsinler. Onlar, kendilerine gerekli olan çimeni, suyu, taze sürgünleri bulabilirler.»

«Olgun bir kimse, eğer düşkünlerin yardımına, felâkete uğrayanların tesellisine koşmazsa, o insan gerçekte hiç bir şey değildir. Benim mezhebim sevgi, yardım ve şefkat yoludur.»

«İyi davranışlarınızı gizleyerek, “kusur ve kabahatlerinizi ise göstererek yaşayınız. Başka insanları da, varlıkları da seviniz.»

About neydinoldu

Check Also

Antik Dönem Filozofu Socrates’ten…

NEYDİ? Socrates: Antik dönem Yunan Filozofu; Platon: Socrates’in öğrencisi; Ademantus: Platon’un erkek kardeşi olduğu söylenegelmiştir. …