Pazartesi , Temmuz 15 2024

Tarihten Günümüze Mecusilik

NEYDİ?

Ahuramazda

Mecusilik; kavimsel dinlerden birisidir. Doğa dinleri niteliğini taşımaktadır. Diğer bir tabirle, ateşe tapanların oluşturdukları topluluğun inanç sistemleridir. Bu dine adını veren kişi İsa’dan önce 7. yüzyılda yaşamış ve hayatı hakkında kesin bilgiler bulunmayan Zarathustra’dır.

Zerdüştlük inancının kurucusu kabul edilen Zarathustra
Ateş inanç sisteminin özünü teşkil eder. Aydınlık tanrısı olarak kabul ettikleri Ahuramazda adlı tanrılarının yeryüzündeki yansımalarından birisinin ateş oluğuna inanmaktadılar.

Bu dine inanan, ateşin yaratıcı kuvvet olduğuna, bir ruh taşıdığına ve ölümsüz olduğu inancına dayanan bu inanç sistemi, bu gücü ve diğer doğa güçlerini aydınlık tanrıları Ahuramazda’ nın yeryüzünde bir görünüşü, bir belirtisi olarak yorumlamakta idiler.

Bu bakımdan ateşin yanı sıra toprak, su gibi doğal varlıklar da bu inancı benimseyenlerce kutsal sayılmaktadırlar.

Bu inancı benimseyenler ölülerini toprağa gömmezler, sessizlik kulesi adını verdikleri yüksek bir yere bırakırlar, leşçil hayvanlara (Çakal-Akbaba vs.) sunarlar. Bu şekilde ölmüş kişi hayvanla bütünleşir ve yeni hayatını bu şekilde devam ettirir.

Leşçillere ölüler sunulur.

NE OLDU?

Ateş Tapınağında sürekli olarak ateşin yanıyor olmasına özen gösterilir.

Günümüzde Mecusilik genel olarak Hindistan’da ve İran’ın çok az bir bölümünde Zerdüşilik ya da Zerdüştlük olarak devam ettirilmektedir. Bunların torunları olan Mecusiler Hindistan’da; eski İran Zerdüştlerinin bu bölgeye göç etmeleri ile yaygınlaşmıştır. Yerli Hintliler de bu dine kısmen topluluklar halinde girmişlerdir. Günümüzdeki sayıları iki yüz bini bulmaktadır.

Günümüzde bu inancı benimseyenlerin sayıları 200.000 e yakındır.
Mecusiler – Zerdüştlük inancının benimseyenlerin torunları

About neydinoldu

Check Also

Antik Dönem Filozofu Socrates’ten…

NEYDİ? Socrates: Antik dönem Yunan Filozofu; Platon: Socrates’in öğrencisi; Ademantus: Platon’un erkek kardeşi olduğu söylenegelmiştir. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir