Pazartesi , Nisan 15 2024

İlk İmparatorluklar Serisi – “Samilerden Akadlar”

NEYDİ?

Akadlar Mezopotamya’da yayılarak, bölgede hakimiyet kurdular.

AKADLAR, Mezopotamya’da bir devlet kurmayı başaran Samilerden bir kol olarak göze çarpmaktadır. Bunlar, anayurtları olan Arabistan’dan çıkarak, İsa’dan Önce IV. binde Fırat ırmağı boylarına gelen bir kavim… Zamanla Babil’in doğusunda bulunan Kalde şehrinin kuzeyinde Akad -yöresel tabirle Agade- bölgesinde çoğaldılar.

Yayılımları genel olarak kuzey Mezopotamya’ya doğru olmuştur.

Bölgenin söz sahibi medeniyeti olan Sümerlerin etkisi altında kaldılar. Sümer uygarlığını benimsediler, savaştaki becerilerinden etkilenerek savaş yöntemlerini öğrendiler.

Sümerler birçok konuda Akadlara ilham kaynağı olmuşlardır.

Bir süre sonra Sümerlerin güç yitirdiklerini anladıkları anda, egemenlikleri altında bulundukları Sümerlere karşı ayaklandılar.

Başlarında, bu dönemlerde değerli bir komutan olan Sargon (Sarükin) bulunuyordu. Sargon, kuvvetleriyle güneye doğru ilerleyerek Sümerlerin ünlü kralı Lugalzagizi ile mücadeleye girişti ve Sümer komutanını büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu zaferden sonra merkez bölgeleri olan Kalde’de hüküdarlığını ilân etti. (İ.Ö. 2750).

Sümerlerle aynı dönemlerde bölgesel hakimiyet mücadelesi verilmiştir.

Sargon ve torunu Naram-sin zamanında, Akad krallığı çok genişledi. Elam, Asur, Doğu Anadolu’nun büyük bir bölümü ve Akdeniz’e kadar uzanan bereketli alanlar ele geçirildi. Devletin Başkenti AGADE – devlete ismini veren Akad- şehri oldu.

N’oldu?

Tekrar toparlanan, iç yapısındaki siyasi sorunlarını çözen ve güçlenen, bölgenin esas hakimi Sümerler; yaklaşık olarak 200 yıllık Agade yani Akadların -Samiler- egemenliğini yok ederek, bu medeniyeti sona erdirdi. (İ.Ö. 2150) Bahsi geçen kentlerde halen Akad buluntuları bulunmakta; Sümer etkisinin, benimsedikleri Çivi yazılarıyla da Akadlara ne denli tesir ettiği gözler önüne serilmektedir…

Akad buluntuları – Çivi yazısı
Akad buluntuları – Dönemin tapınak kalıntıları
Kral Sargona ait olduğu düşünülen heykel – 1
Kral Sargona ait olduğu düşünülen heykel – 2
Çivi yazıları
Sargon Efsanesi

About neydinoldu

Check Also

İlk İmparatorluklar Serisi – “Katliam İmparatorluğu-Samilerden Asurlar”

NEYDİ? Asurluların esas mevkisi Orta Asya’dan göç eden kavimlerle Arabistan’dan gelen Samilerin karışmasından oluşan bir …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir