Pazartesi , Nisan 15 2024

Yer

Dizi Kuşağı – Ötzi The Iceman

NEYDİ? Ötzi The Iceman 1. Bölüm-Dağda 1991 kışı… Schnalstal/Val Senales Vadisi’nde kar en şiddetli haliyle yağarken, kar hışırtıları arasında yürüyoruz. Rüzgar ardımızda, yüzümüze vurmaması büyük şans… Bir yandan nefes alışlarımızı dengelemeye çalışırken diğer yandan soğuk havanın ciğerlerimize kadar nüfuz etmesi zorluklar oluşturuyor. Bir an duraksıyoruz. Gezgin adam Sally tökezliyor ve …

Read More »

İlk İmparatorluklar Serisi – “Katliam İmparatorluğu-Samilerden Asurlar”

NEYDİ? Asurluların esas mevkisi Orta Asya’dan göç eden kavimlerle Arabistan’dan gelen Samilerin karışmasından oluşan bir topluluk… Asur adını verdikleri kentte varlıklarını sürdürdüklerinden, adları Asurlular olarak -tarihte- karşımıza çıkmaktadır. I. Sargon Kuruluş Asurlular, uzunca bir süre bir varlık gösteremediler. Başka devletlerin egemenliği altında yaşadılar. Milattan önce 2000 yıllarında Sargon ya da …

Read More »

Eşsiz Habitat – Amazon

NEYDİ? Güney Amerika’nın kuzeyinde… Adını yerli dilinden alan, nehir debisi en yüksek ve yeryüzünde suyu en bol olan nehir… Maranon, Amazon’un ana kaynak kolu, Peru And dağlarında 5500 metre yükseklikten doğar. Suyunun debisi her zaman yüksektir. Çok eğimli bir vadide hızla akarak Amazon çukur ülkesine girer ve burada, denizden yüksekliği …

Read More »

Türk Boyları Serisi “Altaylar”

ALTAYLILAR (ALTAY TÜRKLERİ: ALTAY – SAYAN TÜRKLERİ), NEYDİ? Altay Türkleri – Türk geleneklerini sürdürmektedirler. Dilleri : Türkçe konuşan boylardır. Araştırmalara göre, asıl Altay lehçesi, Türk dilinin Doğu Hun dilleri grubuna girmektedir. Geçici bir zaman için Latin alfabesi kullanılmış ise de 1938′ den beri Rus alfabesinden yararlanılmaktadır. Altaylıların zengin halk masalları, …

Read More »

Türk Boyları Serisi – Kaşkaylar

NEYDİ? KAŞKAYLAR, İran’ın güneyinde, Fars bölgesinde, yarı göçebe olarak yaşayan Türk kolu… MENŞEİ Fuat Köprülü-Ziya Gökalp gibi usta tarihçiler tarafından; Oğuz Türklerinden olduğu ileri sürülmektedir. Tarihi araştırmacıların bir bölümü de Kaşkaylar’ın Akkoyunlu Devleti’nden kalanlar olduklarını söyler. DİLLERİ Dilleri, Azerbaycan Türkçesi’nin bir koludur. Sayılarının aşağı yukarı 1750000 (Bir milyon yedi yüz …

Read More »

Tarihi Bizantion’u tekrar kuran Roma İmparatoru “Konstantinus” (288-337)

NEYDİ? Konstantin Büyük Konstantin olarak da bilinmektedir. Sırbistan’ın Niş kentinde, İsa’dan sonra 288 senesinde doğduğu buluntulardan anlaşılmaktadır. Babası Roma İmparatoru olunca onun yerine geçecek veliaht olarak , tam olarak donanımlı olarak yetişmesi adına devrin alimleri tarafından eğitim gördü. Savaş tecrübesi edinmesi adına babası tarafından bizzat savaşlara götürüldü. İmparator babası ölünce …

Read More »

Dünyanın Yedi Harikası

NEYDİ? 1. Karia satrabı; Persli Mausolos’un mezar anıtı, Güneybatı Anadolu’da Halikarnas – yani bugünkü adıyla Bodrum’da bulunmaktadır. Bu büyük anıt-kabir, Persli Mausolos’un ölümünden sonra karısı tarafından İ.Ö. 4. yüzyılda yaptırılmıştı. Dikdörtgen bir kaide üzerinde bulunan bu eser 42 metre yüksekliğinde. Zamanında üstü büyük bir çatı ile kaplıydı. Çatının tepesinde, içinde …

Read More »

Zamanda Yolculuk “Akademi”

Neydi? Yüksek düzeydeki bilginlerden veya güzel sanat insanlarından oluşan bir örgüt olarak ifade edilir.Eskiçağ’ da Milattan Önce 400’lü yıllarda Atina yakınında bulunan kırlar ve çayırlar tanrısı olarak, yöre halkı tarafından kabul görmüş Akademos’ a adanmış kutsal ve şatafatlı göz kamaştıran bahçenin adı idi. Grek Filozofu Platon yani kültürel tabirimizle Eflatun; …

Read More »