Pazartesi , Temmuz 15 2024

Türk Boyları Serisi “Altaylar”

ALTAYLILAR (ALTAY TÜRKLERİ: ALTAY – SAYAN TÜRKLERİ),

NEYDİ?

Altay Türkleri – Türk geleneklerini sürdürmektedirler.

Dilleri :

Türkçe konuşan boylardır. Araştırmalara göre, asıl Altay lehçesi, Türk dilinin Doğu Hun dilleri grubuna girmektedir. Geçici bir zaman için Latin alfabesi kullanılmış ise de 1938′ den beri Rus alfabesinden yararlanılmaktadır. Altaylıların zengin halk masalları, şiirleri, fıkraları, bilmeceleri, destanları göçebe uygarlığının canlı artakalan belgeleridir.

Ural-Altay dağları arası geniş düzlüklerin Türklerin Ergenekon Efsanesindeki mekan olduğu varsayılmaktadır.

Altay Türkleri, dilleri bakımından iki ana grupta toplanırlar :

1) Kuzey Altay Türkleri (Kumandılar, Lebedler, Karaormanlılar, Tubalar),

2) Asıl Altay Türkleri (Altaylılar ve Teleütler).

Bu arada çağdaş edebiyatta (nesir ve tiyatro) zaman içerisinde gelişmektedir.

Yerleşim Yerleri :

Asıl yerleşme alanı, Yenisei ırmağının yukarı bölümü ile Sayan dağları çevresidir. Gorno-Altay otonom bölgesinde yaşarlar.

Nüfusu :

Sayıları, yaklaşık 70000 kadardır.

Altay Türk çocukları

Dinleri :

Aslında Şamanist iseler de, görünüşte Hıristiyan Ortodoks mezhebini benimsemişlerdir.

Şamanizm öğretisi dinlerinde büyük bir önem taşır. Şamanizm gelenekleri sürdürülmektedir.

Geçim Kaynakları :

Başlıca geçim kaynakları hayvancılık, balıkçılık, avcılık, arıcılık ve çiftçiliktir.

Yayla yetiştiriciliği tarzı hayvancılık devam ettirilmeye çalışılmaktadır.
At tüm Türk boylarında olduğu gibi Sibirya Steplerini mesken edinmiş Altay Türklerinde de önemli bir yere sahiptir.
Altay Türklerinde Kartal yetiştiriciliği ve avcılıkta kullanımı oldukça yaygındır.

NE OLDU?

Şimdiki Altaylılar. Rusların güçlü etkisi altındadırlar ve büyük ölçüde Ruslaştırılmaya çalışılmışlardır.

Buna rağmen Türk geleneklerini sürdürmeye gayret etmektedirler. Şu anki nüfusları artış hızı kontrol edildiğinden 30 sene evvelki nüfuslarıyla neredeyse aynıdır.

Ergenekon
Astana’da sergilenen M.Ö. 4. Yüzyıla ait Altın Elbiseli Adam
Berel Vadisi Altın Elbiseli Adam Kurganının bulunduğu topraklar

About neydinoldu

Check Also

İlk İmparatorluklar Serisi – “Katliam İmparatorluğu-Samilerden Asurlar”

NEYDİ? Asurluların esas mevkisi Orta Asya’dan göç eden kavimlerle Arabistan’dan gelen Samilerin karışmasından oluşan bir …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir