Pazartesi , Temmuz 15 2024

Kuran-ı Kerim Hangi Kelime Kaç Kez Geçiyor?

NEYDİ?

Kuran, Allah’ın insanlara iletmek istediği mesajları içeren bir kitaptır ve bu mesajlar açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Kuran, insanlara doğru yolu göstermek için verilmiş bir rehberdir ve bu nedenle herkesin anlayabileceği bir dil kullanılmıştır.

Kuran’da yer alan ayetlerin yorumlanması ise farklı alimler tarafından yapılmaktadır. Bu yorumlar, bazen farklılık gösterebilir ve bu da Kuran’ın farklı yorumlara açık olduğunu gösterir. Ancak bu yorumlar, Kuran’ın içerisinde gizli mesajlar veya şifreler olduğu anlamına gelmez.

N’OLDU?

KURAN’DA GÜNEŞ KELİMESİ

Kuran’da “güneş” kelimesi 35 defa geçmektedir.

Güneş’in yaratılışı, hareketi ve insanlara verdiği işaretler gibi konular Kuran’da bahsedilen konular arasındadır. Ancak bu sayı, farklı Kuran tercümelerinde ve kaynaklarda değişkenlik gösterebilir.

KURAN’DA AY KELİMESİ

Peki kuranda ay kelimesi kaç kez geçer?

“Ay” kelimesi, Kuran’da 28 defa geçmektedir.

Ay’ın yaratılışı, ayın hareketleri, insanlara verdiği işaretler, ayın takvimi gibi konular Kuran’da bahsedilen belli başlı konular arasındadır.

Bazı ayetlerde ayrıca ay, güneş ve yıldızlar gibi gök cisimleri bir arada zikredilerek Allah’ın yarattığı kusursuz düzen ve sonsuz evrensel kudretine vurgu yapmaktadır.

KURAN’DA DÜNYA KELİMESİ

Kuran’da “dünya” kelimesi, farklı tercümelerde ve sayım yöntemlerinde değişiklik göstermekle birlikte, yaklaşık olarak 115 ila 125 kez geçmektedir.

Dünya, yaratılışı, Allah’ın yarattığı varlıkların yerleşimi ve insanın dünya hayatı ile ilgili konular Kuran’da bahsedilen temel konulardır.

KURAN’DA MUHAMMED İSMİ

Kuran’da “Muhammed” ismi doğrudan 4 defa geçmektedir.

Bu ayetlerde, Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olarak gönderildiği ve insanlara vahiy yoluyla yüce Yaratıcı’nın tebliğini getirdiği belirtilmektedir.

Bunun yanı sıra Kuran’da Hz. Muhammed’e atıfta bulunan “ahmedi” ve “mustafa” gibi lakaplar da yer almaktadır. Toplamda ise Kuran’da Hz. Muhammed’e yapılan göndermeler ortalama olarak 100’ü bulmaktadır.

KURAN’DA DOLU VE KAR KELİMESİ

Kuran’da “dolu” kelimesi doğrudan geçmektedir.

Nahl Suresi’nin 68. ayetinde “dolu” kelimesi şu şekilde kullanılmaktadır:

“Rabbiniz gökten su indirir ve onunla yeryüzünde nebatat yetiştirir, sonra ondan sizin için ekinler çıkarır; içinde sarı, kırmızı, çeşitli renklerde taneler ve üzümlerden de siyah, beyaz, her türlü renkte bir şarap çıkarır. Şüphesiz ki, bunda düşünen bir toplum için gerçekten bir ayet vardır.

Ve O, göklerdeki rüzgarları da yaratmıştır, ardından O, rahmetiyle onları ölü topraktan canlandırdı ve onunla insanların ve hayvanların yedikleri şeyleri çıkardı.

İşte bunda, düşünen bir toplum için ayetler vardır. Ve O, size gökten su indiriyor; onunla yeryüzüne bereketli bir bitki yetişiyor. İşte Allah’ın göklerdeki örneklerinden biridir.

Bu, sonra kuruyup savrulduğu zaman sen onun sarardığını görürsün. Sonra da onu kırıntı gibi savurur. Allah, güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve O, rüzgarları yönlendiren ve bulutları sevk ve idare eden O’dur. Onları ölü bir ülkeye sokarız ve onunla ölü toprağı canlandırırız; işte ölüleri de böyle çıkaracağız. Umulur ki öğüt alırlar.” Ayette bahsedilen “kırıntı gibi savurulma” ifadesi, dolu yağışı anlamına gelmektedir.

Kuran’da “kar” kelimesi ise doğrudan geçmemektedir. Ancak Kuran’da, yaratılış ve Allah’ın kudreti ile ilgili ayetlerde, karın yağışı, soğuk hava ve suyun donması gibi doğal olaylara yer verilerek, bunların Allah’ın yaratma gücüne örnek olarak sunulmaktadır.

Örneğin, Enbiya Suresi’nin 30. ayetinde, Allah’ın yarattığı her canlıyı sudan yarattığı ve insanların kışın soğuktan korunmak için ateş yaktığı zikredilir.

Yine Rahman Suresi’nin 13. ve 14. ayetlerinde ise, Allah’ın yarattığı her şeyin bir ölçü ve düzen içinde olduğu belirtilerek, insanların Allah’ın nimetlerine şükretmeleri gerektiği vurgulanır.

KURAN’DA CİN KELİMESİ

Kur’an’da “cin” kelimesi toplam 29 kez geçmektedir. Cin, İslam inancına göre, insanüstü güçlere sahip, farklı boyutlarda yaşayan varlıklardır.

Kur’an’da, cinler insanlar gibi yaratılmış varlıklardır ve insanlar gibi ibadet etmekle yükümlüdürler.

Cinlerin bazıları iyi huylu iken bazıları kötü huylu olarak tasvir edilir.

İslam inancına göre, cinler insanların yanı sıra dünyada yaşayan diğer varlıkların da etkileşim halindedirler ve bazı durumlarda insanların hayatını etkileyebilirler. Kur’an’da cinlerle ilgili çeşitli hikayeler ve öğütler de bulunmaktadır.

KURAN’DA LEVH-İ MAHFUZ KELİMESİ

“Levhi Mahfuz” ifadesi, İslam inancında Allah’ın ilminin kaydedildiği, her şeyin önceden belirlendiği kabul edilen kutsal bir kitap anlamı taşımaktadır. Kur’an’da “Levhi Mahfuz” ifadesi tam olarak belirtilmese de, bazı ayetlerde Allah’ın her şeyi bilen ve her şeyi kaydetdiği vurgulanmıştır.

Örneğin, Enam Suresi 59. ayette “Gaybın anahtarları O’nun katındadır, onları O’ndan başkası bilmez, karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak düşmez ki, onu O bilmesin; ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki, o herşeyi açıklayan Kitap’ta bulunmasın.” (Elmalılı Hamdi Yazır Meali)

Ayrıca Kaf Suresi 4. ayette de, “Toprağın onlardan neyi eksilttiğini pek iyi bilmişizdir biz. Her şeyi saklayıp koruyan bir Kitap var katımızda.” (Yaşar Nuri Öztürk Meali)

KURAN’DA ADALETLİ YÖNETİCİLER

Kuran-ı Kerim’de adaletli olmak büyük bir önem taşır.

Aşağıdaki bazı ayetler, yöneticilerin adaletli olmaları gerektiği hususunu içermektedir:

  1. “Ey iman edenler! Allah için adaleti titizlikle ayakta tutan şahitler olun. Bir kişiye olan kininiz, adaletli olmanıza engel olmasın. Adaletli olun, bu Allah’a karşı sorumluluğunuzdur.” (Maide Suresi, 8)
  2. “Biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik ve onlarla birlikte hak ile adaleti getirdik. İnsanlar arasında hüküm verirken, Allah’ın sana indirdiğiyle hükmet. Adaletle davran, gerçekten Allah, adaletli davrananları sever.” (Maide Suresi, 48)
  3. “Allah, adaleti, iyilik yapmayı, akrabalara yardım etmeyi emreder; çirkin işlerden, fenalıklardan, isyan etmekten alıkoyar. O size öğüt veriyor ki, aklınızı kullanın.” (Nahl Suresi, 90)
  4. “Ey iman edenler! Adaleti tamamen yerine getirin; Allah için şahitlik yaparken bile, kendi aleyhinize de olsa, ana babanıza ve akrabalarınıza yardım etmekten sakınmayın. Adaletten uzaklaşmayın; çünkü adalet, takva sahiplerine daha yakındır.” (Maide Suresi, 8)

About neydinoldu

Check Also

Token nedir?

NEYDİ? Teknik olarak “token”; “kripto para” veya “kripto varlık” ile aynı anlamdadır. Ama bağlama dayalı …