Perşembe , Haziran 13 2024

Zamanda Yolculuk “Akademi”

Neydi?

Yüksek düzeydeki bilginlerden veya güzel sanat insanlarından oluşan bir örgüt olarak ifade edilir.
Eskiçağ’ da Milattan Önce 400’lü yıllarda Atina yakınında bulunan kırlar ve çayırlar tanrısı olarak, yöre halkı tarafından kabul görmüş Akademos’ a adanmış kutsal ve şatafatlı göz kamaştıran bahçenin adı idi.

Grek Filozofu Platon yani kültürel tabirimizle Eflatun; eğitim verdiği öğrencileri ile birlikte bu bahçede toplanarak sohbetler gerçekleştirir, beyin fırtınaları aktivitelerinde bulunurlardı.

Eflatun’un ölümü ile bu süreçte Eflatun okulundan gelen ve öğretisini devam ettiren bu ekole bağlı kalmış öğrencileri onun felsefi ekolünü akademi olarak adlandırmışlardır.

N’oldu?

ÜNİVERSİTE, bütün bilim alanlarında çalışma ve araştırma yapmayı ve alanlarında uzman eğitimli  insanlar  yetiştirmeyi amaç edinen yüksek öğretim kuruluşudur. Öğretim etkinlikleri kampüslerde fakültelerde yürütülür. Fakültelerin başında bir dekan, üniversitelerde bir rektör vardır. Her ikisi de belli bir süre için, atama ile görev alır. Öğretim ve araştırmalar profesörler, doçentler ve asistanlarca yapılır.

About neydinoldu

Check Also

Türk Boyları Serisi “Altaylar”

ALTAYLILAR (ALTAY TÜRKLERİ: ALTAY – SAYAN TÜRKLERİ), NEYDİ? Altay Türkleri – Türk geleneklerini sürdürmektedirler. Dilleri …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir