Pazartesi , Mayıs 27 2024

Batıdan gelen rüzgar “Alyat”

NEYDİ :

Kandal zamanında küçük bir ülke iken Lidya

ALYAT, Eskiçağda, İ.Ö.618 – 562 yılları arasında yaşadığı varsayılan, Batı Anadolu’da kurulan Lidya Devleti’nin kralı…

Savaşçı bir kral olan Alyat’ın bu özelliğini genlerinden aldığı bilinir; ki “Şahin Krallar” adıyla tarihe geçen bir sülaleden geldiği bilgisi buluntulardan elde edilmiştir.

Kimmerler Lidya Başkenti Sard’dan, Alyat komutasındaki Lidya ordusu tarafından çıkarılmıştır.

Alyat, belirli bir bölgede tutunamayan ve İskitlerin baskısı ile Karadeniz’in kuzeyinden, Doğu Anadolu’ya, oradan da batıya yönelerek, Sard şehrini ele geçirmiş bulunan Kimmerleri ülkesinden çıkarmış, devletini güçlü bir duruma getirmiş, doğuda sınırlarını  Kızılırmak’a kadar genişletmiştir.

Alyat Döneminde sınırlar Karadeniz’e kadar uzanmıştır.

Bu sırada, İran’da bir devlet kurmuş olan Med’lerin ünlü kralı Keyaksar da Anadolu’nun doğusunu ele geçirerek Kızılırmak’a kadar ilerlemişti. İki büyük hükümdar arasında başlayan savaş uzun seneler devam etti. Kanlı savaşlarda kesin bir sonuç alınamadı. Üst üste seferler her iki tarafın da zayıflamasına sebebiyet vermekte idi.

Bu zamanda, yeni bir savaş için iki ordunun karşılaştığı anda meydana gelen ve daha evvel rastlandığında da Tanrısal yorumlamalara yol açan güneş tutulması, her iki tarafında inanç sistemlerinde tanrıların savaş istemediği anlamında yorumlandı. Bunun üzerine aracıların da etkisi ile Alyat ve Keyaksar, Kızılırmak sınır olmak üzere barış yaptılar (585). Alyat Lidya devletine siyasi ve ekonomik güç kattığı zamanlarda hastalık tesiri ile İ.Ö 560’ta öldü.

Lidya Sard Kalıntıları
Lidya Sard Kalıntıları

NE OLDU :

Günümüzde Lidya Batı Anadolu’nun Menderes ve Gediz Irmaklarını kapsayan alanlarda hüküm sürmüş, yaşamlarını 2 yüzyıl kadar bu alanda sürdürmüşlerdir.. İsadan Önce 545 yıllarında, Pers akınlarına dayanamayan Lidya devleti dağılmış ve tarih sahnesinden çekilmiştir.

Günümüze kadar tarihte kullanılan ilk paraları ve tarihi yapıları ile Sardes Antik kenti ulaşmıştır.

Altın Lidya Paraları – Her biri belirli bir edere sahipti.

Ne yazıktır ki kaçakçılar, defineciler; Alyat Tümülüsü dahil bir çok Lidya kralları tümülüslerini tahrip etmişlerdir.

Lidya Buluntuları bölgedeki müzelerde özellikle Uşak Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

About neydinoldu

Check Also

İlk İmparatorluklar Serisi – “Katliam İmparatorluğu-Samilerden Asurlar”

NEYDİ? Asurluların esas mevkisi Orta Asya’dan göç eden kavimlerle Arabistan’dan gelen Samilerin karışmasından oluşan bir …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir