Pazartesi , Mayıs 27 2024

Tag Archives: mecusilik dini

Tarihten Günümüze Mecusilik

NEYDİ? Ahuramazda Mecusilik; kavimsel dinlerden birisidir. Doğa dinleri niteliğini taşımaktadır. Diğer bir tabirle, ateşe tapanların oluşturdukları topluluğun inanç sistemleridir. Bu dine adını veren kişi İsa’dan önce 7. yüzyılda yaşamış ve hayatı hakkında kesin bilgiler bulunmayan Zarathustra’dır. Zerdüştlük inancının kurucusu kabul edilen Zarathustra Ateş inanç sisteminin özünü teşkil eder. Aydınlık tanrısı …

Read More »