Pazartesi , Temmuz 15 2024

Tag Archives: Kuranda var mı

Kuran-ı Kerim’de Cenaze Namazı

Neydi? Kuran-ı Kerim’de cenaze namazı ile ilgili şu ayet göze çarpmaktadır ve bu ayetten cenaze namazı için çıkarım yapılabilmektedir. Ne oldu? Ayet Tevbe Suresi 84’tür. Burada Allah, şu şekilde peygamberimize vahyetmektedir. Velâ tusalli ‘alâ ehadin minhum mâte ebeden velâ tekum ‘alâ kabrih(i)(s) innehum keferû bi(A)llâhi verasûlihi vemâtû vehum fâsikûn(e)* Bazı alimlerimizin tercümeleri: …

Read More »